نه بابایی و نه خانی

به گزارش موکریان آنلاین،با نهایت تاسف و تاثر، داستان نابخردانه و کودکانه منفعت‌طلبی‌های هزار فامیل آنچنان در شهرستان بوکان ریشه دوانده است، که دیگر مردمان شهر را جز در میدان عمل امیدی به هیچ بابی و خانی نباشد. دیر زمانی است که مردمان شهر به نیکی بیاد دارند؛ این آمدن و رفتن‌های مصلحتی، زورمندان غیرمردمی […]

به گزارش موکریان آنلاین،با نهایت تاسف و تاثر، داستان نابخردانه و کودکانه منفعت‌طلبی‌های هزار فامیل آنچنان در شهرستان بوکان ریشه دوانده است، که دیگر مردمان شهر را جز در میدان عمل امیدی به هیچ بابی و خانی نباشد.

دیر زمانی است که مردمان شهر به نیکی بیاد دارند؛ این آمدن و رفتن‌های مصلحتی، زورمندان غیرمردمی در بوکان را، که این مُلک و دیار را جز منفعت‌طلبی‌های هزار فامیل، منفعتی برای مردمان آن در کار نباشد.

ولی درآخر؛ شما را آرزومندم به جای تسویه حساب‌های جناحی به بهانه صیانت از حقوقِ حقیه نظام و ملت، حداقل اندکی بیش از تفکرات جناحی مبارکتان به فکر حل مشکلات ساختاری چند دهه‌ای در حوزه‌های مختلف؛ -هیدروپلیتیک -اشتغال-مسکن و… در دیار مُکریان باشید.