درخواست مردم از دادستان و نیروی انتظامی؛

بوکان را برای ارازل و اوباش ناامن کنید

باتوجه به افزایش درگیری‌های خیابانی در روزهای اخبر مردم بوکان از دادستان و فرمانده انتظامی درخواست ورود جدی به این موضوع را کردند.

موکریان آنلاین | بدنبال افزایش درگیری‌‌های ارازل و اوباش با مردم عادی در سطح شهرستان، تعداد زیادی از مردم بوکان با ارسال پیام‌هایی از دادستان جهادی و فرماندهی انتظامی بوکان درخواست کرده‌اند که با هنجارشکنان، مخلان نظم و آسایش جامعه برخورد جدی نمایند.

این ارازل با تهدید، مردم عادی را از شکایت کردن می‌ترسانند و این امر باعث شده که قوه قضاییه نتواند با این افراد برخورد قانونی نماید و این مهم هر بار باعث جری‌تر شدنشان می‌شود.

لازم است آقای زاهد دادستان قاطع شهرستان به عنوان مدعی‌العموم وارد میدان شود و آنچنانکه “شیرزاد” دادستان اسبق با این نوع ارازل و اوباش برخورد می‌کرد، برخورد نماید و بوکان را از شر این هنجارشکنان پاکسازی نماید.

متاسفانه در ماه‌های اخیر چند نفر در بوکان با درگیری با مردم عادی باعث ارعاب و ایجاد ترس در بین مردم شده‌اند که لازم این ارازل و اوباش به مراکز بازپروری منتقل شوند تا فرهنگ شهرنشینی را یاد بگیرند و چاقوکشی و عربده‌کشی برای مردم عادی کار آدم‌های عقده‌ای و مریضان روانی می‌باشد.