یادداشت

تحقق «توسعه پایدار» تنها در «پذیرش درونی» یک‌دیگرست
1400-09-12

تحقق «توسعه پایدار» تنها در «پذیرش درونی» یک‌دیگرست

اکنون‌که جهان شاهد انقلاب و انفجار اطلاعات و ارتباطات است و همه نگرش‌ها و باورها صاحب تریبون و رسانه‌اند شاید مدیریت تنوع قومی و مذهبی امری چندان سهل و آسان نباشد. این امر در جوامع خاورمیانه که مذهب نیز اهمیتی همپا و چه‌بسا مهم‌تر از نژاد و زبان می‌یابد به‌مراتب دشوارتر می‌نمایاند.

برو بالا