پایان اروغان

دوران اقتدار اردوغان به پایان رسیده است
1400-09-12
تحلیلگر سیاسی عرب سوری مطرح کرد؛

دوران اقتدار اردوغان به پایان رسیده است

تحلیلگر سیاسی سوری گفت: احتمال حمله مجدد ترکیه به شمال سوریه وجود دارد اما وضعیت بد اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی، اردوغان و ترکیه را از حمله جدید منصرف کرده است.

برو بالا