مریوان

نخستین کنفرانس ملی «مریوان‌شناسی» در شهر مریوان برگزار ‌شد
1400-09-22

نخستین کنفرانس ملی «مریوان‌شناسی» در شهر مریوان برگزار ‌شد

منصور جهانی ـ نخستین کنفرانس ملی «مریوان‌شناسی» با ارائه 20 مقاله علمی از پژوهش‌ها و تحقیقات علمی و ماندگار استادان و پژوهشگران داخلی و خارجی، در شهرستان مریوان در استان کُردستان برگزار ‌شد.

برو بالا