آرایشگاه بانوان

اتمام حجت دادستان بوکان با آرایشگران زنانه
1400-09-22
با انتشار یک اطلاعیه؛

اتمام حجت دادستان بوکان با آرایشگران زنانه

با توجه به اینکه انتشار تصاویر غیراسلامی از مصادیق اعمال مجرمانه به حساب می‌آید، لذا با متصدیان واحدهای صنفی متخلف از طریق ارگان‌ها و ادارات مربوطه برخورد قانونی به عمل می‌آید.

برو بالا