کمپین رسانه‌ای حامیان شهردار، نفری پنج میلیون از شورا خواسته‌اند!

دقایقی قبل یک فایل صوتی در فضای مجازی منتشر شده که یکی از خبربیاران دو ریالی یک پیجک طی تماسی با یکی از اعضای شورای شهر، جهت کنترل کمپین رسانه‌ای حامیان شهردار که پنج نفر خبربیار قُلکی پشت پرده هستند، جهت عدم انتشار اخبار بر ضد شورای شهر، درخواست ۵ میلیون برای هر شخص کرده است.

موکریان آنلاین | دقایقی قبل یک فایل صوتی در فضای مجازی منتشر شده که یکی از خبربیاران دو ریالی یک پیجک طی تماسی با یکی از اعضای شورای شهر، جهت کنترل کمپین رسانه‌ای حامیان شهردار که پنج نفر خبربیار قُلکی پشت پرده هستند، جهت عدم انتشار اخبار بر ضد شورای شهر، درخواست ۵ میلیون برای هر شخص کرده است.

لازم است که نهادهای بازرسی و کنترلی هرچه زودتر به موضوع خبرنگاران قُلکی و پُفکی ورود جدی نمایند و با کسانی که در مدت یک ماه گذشته جو روانی شهر را به هم ریخته‌اند و مدام مشغول تشویش اذهان عمومی بوده‌اند، برخورد قاطع نمایند.

باشد که این میرزابنویس‌های دو ریالی از جامعه شریف رسانه‌های مستقل و مردمی بوکان پاک و حذف شوند.

این فایل صوتی برای تنویر افکار عمومی به زودی منتشر می‌شود.