دکتر عثمانی خطاب به مدیران بوکان:

هيچ كس حق ندارد منافع مردم را فداى منيّت‌هاى خود نمايد

موکریان آنلاین | نماینده منتخب مردم بوکان در مجلس دوازدهم با انتشار پیامی با مدیران ادارات دولتی در بوکان اتمام حجت کرد.   با سلام و احترام؛ ضمن تبريک عيد سعيد فطر، به استحضار مى‌رساند همانطوريكه در ايام انتخابات اعلام شد بنده براى احياى بوكان و تغيير رويكردها قدم در اين راه سخت نهاده‌ام نه […]

موکریان آنلاین | نماینده منتخب مردم بوکان در مجلس دوازدهم با انتشار پیامی با مدیران ادارات دولتی در بوکان اتمام حجت کرد.

 

با سلام و احترام؛ ضمن تبريک عيد سعيد فطر، به استحضار مى‌رساند همانطوريكه در ايام انتخابات اعلام شد بنده براى احياى بوكان و تغيير رويكردها قدم در اين راه سخت نهاده‌ام نه براى تغيير مديران، لذا انتظار مى‌رود مديران با رويكرد مردم‌مدارى و با انگيزه مضاعف، كارآمدى خود را در عمل به اثبات رسانند.

 

بنده خود نماينده مردم هستم و در هيچ اداره و محفلى، نماینده و سخنگويى ندارم و هيچ كس اجازه ندارد از طرف بنده براى مديران سالم، كارآمد و مردم‌مدار خط و نشان كشيده و مديران را تهديد به تغيير نمايد. البته دوستان واقعی‌ام كه مايه مباهات براى بنده هستند، هرگز وارد چنين جرياناتى نشده و نخواهند شد و همواره بنده را در جهت به حداكثر رساندن منافع مردم مورد راهنمايی قرار خواهند داد.

 

هر مديری كه همسو با حاكميت، هماهنگ با فرماندار محترم و در جهت رضايت مردم، سالم و با نگاه برابر در جهت كاهش فاصله بین مردم و حاكميت تلاش مؤثر داشته باشد جزو تيم كارى ما محسوب خواهد شد و از حمايت كامل بنده برخوردار خواهد بود.

 

احترام به مردم و خدمت صادقانه به آنان و عدم نگاه بالا به پايين به مردم خط قرمز ما در اين دوره خواهد بود و انتظار مى‌رود مديرانی كه در اين راستا حركت مى‌كنند و اخلاق را به معناى واقعى و كامل آن رعايت مى‌نمايند، با اطمينان و اعتماد به‌نفس كامل، مسير خدمت را تشديد و تقويت بخشند و مردم‌مدارى را در بوكان عزيز سرلوحه كار خود قرار دهند.

 

به حكم اينكه بنده نماينده تمام مردم هستم، هر مديرى كه مردم را ولى نعمت خود نداند و پاسخگوى مطالبات به‌حق مردم نباشد، حتی اگر از نزديكان انتخاباتى بنده بوده باشد، مورد حمايت بنده نخواهد بود و در مقابل، هر مديرى كه در اين جهت حركت مؤثر داشته باشد، هرچند از مخالفين انتخاباتى بنده بوده باشد، مورد حمايت كامل بنده خواهد بود.

 

نه بنده و نه هيچ كس حق ندارد منافع مردم را فداى منيّت‌هاى خود نمايد و اين دردى است كه مدت‌ها اين مردم هزينه آن را پرداخت نموده‌اند.

 

ما منادى آشتى و خدمت بى‌منّت به مردم هستيم و اگر براى خدا كار كنيم و خداوند را ناظر بر نيت، رفتار و كردار خود بدانيم، پيروزيم.