نچیروان بارزانی:

مقابلە با حملات داعش مستلزم پاسخ فوری و قاطع و تدابیر شدید امنیتی است

رئیس اقلیم کردستان در واکنش بە حملە شب گذشتە داعش بە منطقە مخمور، تاکید کرد کە مقابلە با حملات داعش مستلزم پاسخ فوری و قاطع و در پیش گرفتن تدابیر امنیتی، دفاع و نظامی شدید در عراق و اقلیم است.

بە گزارش موکریان آنلاین، نچیروان بارزانی در اطلاعیە ای بە حملە شب گذشتە داعش بە روستایی در منطقە مخور واقع در غرب اربیل، واکنش نشان دادە و ضمن ابراز همدردی با قربانیان و خانوادە های آنان و محکوم کردن این حملە اعلام کرد کە مقابلە با این حملات و متوقف ساختن این تحرکات تروریستی، مستلزم پاسخ فوری و قاطع و در پیش گرفتن تدابیر امنیتی، دفاع و نظامی شدید در عراق و اقلیم است.

در این اطلاعیە کە در سایت رسمی ریاست اقلیم کردستان منتشر شدە، آمدە کە برای این منظور لازم است کە وضعیت و توان نظامی ارتش عراق و پیشمرگ ها مورد بانگری جدی قرار گرفتە و اقدامات فوری و تعجیلی برای هماهنگی موثر و کارآمد میان نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق با حضور و پشتیبانی ائتلاف جهانی ضد داعش، انجام شود.

بارزانی تاکید کرد کە از لحاظ نظامی لازم است کە از این طریق خلا امنیتی موجود در مناطق حد فاصل میان نیروهای پیشمرگ و عراقی رفع شدە و از نظر سیاسی نیز باید همه احزاب و جریان های سیاسی عراق بە این نکتە واقف باشند؛ تا زمانی کە پروسە سیاسی کشور در مسیر صحیح خود قرار نگرفتە باشد، تروریست ها از وضعیت نهایت استفادە را می برند و بە همین دلیل رفع اختلافات سیاسی اولویت و وظیفە ملی همه عراقی ها است و باید با یکدیگر با ترور مقابلە کردە و برای ایجاد ثبات تلاش کنند.

لازم بە ذکر است کە کە در حملە شب گذشتە داعش بە منطقە قرە چوغ واقع در مخمور ۱۰ نیروی پیشمرگ و ۳ شهروند غیرنظامی جان خود را از دست دادە و ۵ نفر نیز مجروح شدە اند.