موتور ماشین توریست آلمانی به مقصد رسید

موتور جدید کامیون توریست آلمانی امروز توسط مامور بدرقه اداره کل گمرک تمرچین (آقای صلاح کردستانی ) تحویل وی داده شد.

موکریان آنلاین ‌| موتور جدید کامیون توریست آلمانی امروز توسط مامور بدرقه اداره کل گمرک تمرچین (آقای صلاح کردستانی ) تحویل وی داده شد.

یک‌دستگاه موتور نو مربوط به کامیون توریست آلمانی از طریق مرز تمرچین وارد کشور و به همت “اشرفی مدیر کل گمرک تمرچین” در کمترین زمان تشریفات گمرکی انجام شد و توسط مامور بدرقه در محل از کار افتادن کامیون مذکور (روستای زگ دراو )تحویل خانم آلمانی گردید.