غرق شدن جوان بوکانی در رودخانه ساروقامیش

عصر امروز| یک جوان بوکانی در یک حادثه غرق شد و جان خود را از دست داد.

موکریان آنلاین| به گفته شاهدان عینی ساعاتی قبل یک جوان ۱۷ ساله بوکانی با هویت سروش محمدی در رودخانه ساریقامیش غرق شد.

پیکر بی جان این جوان توسط افراد حاضر در محل از آب بیرون کشیده شد.