رئیس مجلس شورای اسلامی:

طرح رتبه بندی از شهریور ماه سال جاری لحاظ می شود

ئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات معاون سازمان امور استخدامی در مورد اجرای طرح رتبه بندی معلمان در سال جاری گفت: دولت در صحن مجلس و در جلسه سران قوا متعهد شده که این طرح را در سال جاری از ۳۱ شهریور به بعد اجرا کند.

به گزارش موکریان آنلاین، حسین عرب اسدی معاون رئیس سازمان امور استخدامی در جلسه علنی امروز -چهارشنبه – مجلس شورای اسلامی، نسبت به تغییرات ایجاد شده در لایحه نظام رتبه بندی معلمان انتقاد کرد و گفت: تغییرات ماهوی در لایحه اعمال شده که آن را به طرح تبدیل کرده است، یعنی در ۸ ماده بیش از ۱۵ تغییر اساسی انجام شده و تلقی ما حداقل این است که این دیگر لایحه نیست.

وی بیان داشت بار مالی برای امسال دیده نشده و دولت برای امسال اعتبار ندارد که تامین کند، ما از ابتدای سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم که در لایحه بودجه تقدیم شده است، بنابراین عدد بار مالی جدید که در پیشنهاد مطرح است، واقع بینانه نیست.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سخنان نماینده دولت در دفاع از لایحه نظام رتبه بندی معلمان، گفت: ما نمی توانیم تلقی خودمان را بگوییم و این لایحه بوده و رئیس سازمان بودجه بار مالی آن را در سطح مورد نظر با بررسی در صحن قبول کرده است. حال می گویید؛ مجلس هر کاری خواسته کرده، این ظلم در حق مجلس است و این رفتار درست نیست. ما اینجا هم قانون را رعایت کرده ایم و هم از حق معلمان دفاع کرده ایم تا بعد از ۱۰ سال قانون در مسیر درستی پیش رود و مشکلی در آن ایجاد نشود.

وی همچنین با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بار مالی ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای این طرح در سال آینده در نظر گرفته است گفت: دولت هم در صحن مجلس و هم در جلسه سران قوا متعهد شده است که این طرح را همچنین در سال جاری از ۳۱ شهریور به بعد اجرا کند.