دکتر آقاولی هشدار داد:

شیوع ناباروری

دکتر مرسل آقاولی پزشک متخصص بوکانی با نوشتن یادداشی کوتاه، نسبت به شیوع ناباروری در جامعه امروز هشدار جدی داد.

به گزارش م,کریان آنلاین، دکتر مرسل آقاولی پزشک متخصص بوکانی با نوشتن یادداشی کوتاه، نسبت به شیوع ناباروری در جامعه امروز هشدار جدی داد.

متن این یادداشت که در اختیار موکریان آنلاین قرار گرفته است به شرح ذیل است:

با توجه به بالا رفتن سن ازدواج لازم است آموزش و هشدار خطر ناباروری به افراد مجرد سن بالا گوشزد شود.در مردان مجرد سن بالا آزمایش اسپرم مفید است.

با افزایش سن قدرت ناباروری به تبع کیفیت اسپرم کاهش می‌یابد، پس به این سری افراد توصیه می‌گردد حتی در صورتیکه قصد ازدواج ندارند باز نسبت به آزمایش کیفی اسپرم اقدام نمایند تا در صورت وجود مشکل اسپرم بهر دلیل جهت رفع مشکل اقدام نمایند.

به دفعات مشاهده شده که شخص افت شدید اسپرم داشته و متاسفانه در سنین بالا بدنبال ازدواج دچار ناباروری می‌گردد.