اینفوگرافی

شهرداری بوکان با همکاری انجمن به‌شدار برای معضل سگ‌های بلاصاحب چه کرده است؟

شهرداری بوکان با کمک انجمن مردم نهاد به‌شدار اقدامات مناسبی را ساماندهی سگ‌های بلاصاحب انجام دادند.

به گزارش مکریان آنلاین، شهرداری بوکان با همکاری انجمن به‌شدار برای معضل سگ‌های بلاصاحب اقداماتی را به شرح ذیل انجام داده است.

شهرداری بوکان