سرپرست شهرداری بوکان مشخص شد

سرپرست شهرداری بوکان شروع به کار کارده است.

به گزارش موکریان آنلاین؛ به دنبال استیضاح و برکناری مهندس رشید میرحسامی، افشین پاچیده مدیر جوان بوکانی که مسئول املاک شهرداری بود، به عنوان سرپرست شهرداری بوکان معرفی شده است.

پاچیده از هفته گذشته به عنوان این سمت انتخاب شده است.

اعضای شورای شهر بوکان با استیضاح میرحسامی در ابتدا اعلام کردند که “ناصح محمدخانی” را به عنوان سرپرست شهرداری معرفی کردند که تاکنون این امر محقق نشده است.