دومین نشست تخصصی بازنگری و کاهش افق طرح جامع و تفصیلی شهر بوکان برگزار شد

موکریان آنلاین | دومین نشست تخصصی در راستای بازنگری و کاهش افق طرح جامع و تفصیلی شهر بوکان با پیگیری‌های شهردار بوکان از ابتدای حضورشان در شهرداری بوکان و به دلیل وجود مغایرت‌های اساسی که آخرین طرح تفصیلی مصوب شهر داشت و نیز جهت رفع مشکلات عدیده‌ی بوجود آمده ناشی از طرح قبلی برای شهروندان […]

موکریان آنلاین | دومین نشست تخصصی در راستای بازنگری و کاهش افق طرح جامع و تفصیلی شهر بوکان با پیگیری‌های شهردار بوکان از ابتدای حضورشان در شهرداری بوکان و به دلیل وجود مغایرت‌های اساسی که آخرین طرح تفصیلی مصوب شهر داشت و نیز جهت رفع مشکلات عدیده‌ی بوجود آمده ناشی از طرح قبلی برای شهروندان و پیگیری مجدانه و مستمر شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر در سالن جلسات معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به ریاست دکتر فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و با حضور حاج انور حبیب‌زاده نماینده مردم فرهیخته بوکان در مجلس شورای اسلامی،‌ مهندس رهبردین معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی، دکتر حمزه‌لویی مدیر کل راه و شهرسازی استان، دکتر عطایی معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی، دکتر ناصح محمدخانی شهردار بوکان، علی قادری و خانم‌ها پخشان سلیمی و گلاویژ حسینی اعضای شورای اسلامی شهر بوکان، مهندس خسروپور رئیس اداره راه و شهرسازی بوکان و مهندس رسول زاده معاونت شهرسازی برگزار گردید.

 در این نشست مصوبات مهمی مبنی بر موارد زیر تصویب شد:

۱- موافقت با کاهش افق طرح جامع و بازنگری آن و رفع مغایرتهای اساسی.

۲- انجام زود هنگام مطالعات طرح جامع و تفصیلی.

۳- تصویربرداری هوایی جهت تدقیق و به روز رسانی عکس هوایی قدیمی موجود.

۴- الحاق سکونتگاه‌های غیر رسمی مصوب.

۵- حضور معاونت محترم شهرسازی راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و هیئت همراه در بوکان جهت بازدید میدانی و رصد و بررسی دقیق مشکلات حوزه‌ی شهرسازی و معماری شهرستان بوکان در نیمه ی اول اردیبهشت ماه سال جاری از دستاوردهای حائز اهمیت در این نشست بودند.