تصادف سه دستگاه ماشین در جاده بوکان_سقز

موکریان آنلاین| هم اکنون/ تصادف سه دستگاه ماشین در جاده بوکان_سقز سه دستگاه ماشین سمند، پژوپارس و ۳f در جاده #بوکان_سقز روبه‌روی روستای تبت به شدت با هم تصادف کردند. در این سانحه چند نفر زخمی شده‌اند.

موکریان آنلاین| هم اکنون/ تصادف سه دستگاه ماشین در جاده بوکان_سقز

سه دستگاه ماشین سمند، پژوپارس و ۳f در جاده #بوکان_سقز روبه‌روی روستای تبت به شدت با هم تصادف کردند.

در این سانحه چند نفر زخمی شده‌اند.