فرماندار سقز تاکید کرد:

تسریع در اتمام قطعه کریدوری سقز_بوکان

جعفر توان در نشست با خرمی، مجری کریدور بزرگراهی غرب کشور و مرادی، رییس شرکت ساخت و توسعه در حوزه استان کردستان، بر تسریع در قطعات سقز_بوکان، تکمیل پل روگذر و زیرگذر کنار گذر، ایرانخواه_فتاح آباد و سقز_بانه تاکید نمود.

موکریان آنلاین | جعفر توان در نشست با خرمی، مجری کریدور بزرگراهی غرب کشور و مرادی، رییس شرکت ساخت و توسعه در حوزه استان کردستان، بر تسریع در قطعات سقز_بوکان، تکمیل پل روگذر و زیرگذر کنار گذر، ایرانخواه_فتاح آباد و سقز_بانه تاکید نمود.

توان با اشاره به حادثه خیز بودن مسیر سقز_بوکان، از خرمی خواست تا در راستای تسریع در اتمام پروژه، حامی پیمانکار بومی باشد.

جعفر توان، در نشستی دیگر با کشاورزان، همچنین با اشاره به درخواست‌های آنان که زمینشان در مسیر کریدور قطعه سقز_بوکان، قرار خواهد گرفت بر ارزیابی مجدد خسارت و همکاری کشاورزان با پیمانکار تصریح نمود.