بخشش‌ محکوم به قصاص در بوکان

موکریان آنلاین | دکتر محمد رحمانی رئیس زندان بوکان امروز یکشنبه ۱۹ فروروین ماه ۱۴۰۳ در جشن گلریران اعلام کرد: خانواده محترم(ح.ع) با بخشش متهم به قتل که محکوم به قصاص شده بود، موافقت نمودند.

موکریان آنلاین | دکتر محمد رحمانی رئیس زندان بوکان امروز یکشنبه ۱۹ فروروین ماه ۱۴۰۳ در جشن گلریران اعلام کرد: خانواده محترم(ح.ع) با بخشش متهم به قتل که محکوم به قصاص شده بود، موافقت نمودند.