ابل توجه سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی،

استعفای بدون تاریخ برای تصاحب صندلی شهرداری!

موکریان آنلاین | در چند روز گذشته دو استعفا نامه بدون تاریخ از ناصح محمدخانی شهردار استیضاح شده بوکان در فضای مجازی وایرال شده است که این استعفانامه‌ها در مهرماه سال گذشته قبل از روی کار آمدن محمدخانی تحویل شورای شهر داده شده است! مگر می‌شود که کسی هنوز معارفه نشده است، استعفای خود را […]

موکریان آنلاین | در چند روز گذشته دو استعفا نامه بدون تاریخ از ناصح محمدخانی شهردار استیضاح شده بوکان در فضای مجازی وایرال شده است که این استعفانامه‌ها در مهرماه سال گذشته قبل از روی کار آمدن محمدخانی تحویل شورای شهر داده شده است!

مگر می‌شود که کسی هنوز معارفه نشده است، استعفای خود را در دو نامه جداگانه بنویسد و تحویل اعضای شورای اسلامی شهر داده است و با لطایف‌الحیل شهردار شود!

مردم شریف بوکان خوب می‌دانند نامه استعفای بدون تاریخ و با امضاء یعنی چه! محمدخانی چرا برای گرفتن پست و مقام حاضر به هر خاری و خفت شده است و اینگونه به صندلی شهرداری برسد! مگر چه منفعت و امتیازی در گرفتن این پست شهرداری شهر ۳۰۰ هزار نفری وجود داشته است!

لازم است که نهادهای بازرسی، نظارتی و قضایی به این موضوع مهم ورود جدی پیدا کنند که در ازای چه چیزی یک فرد حاضر شده است قبل از تصدی پست، استعفایش را بنویسد!

رویه‌ای ناشایست و غیرحرفه‌ای که باید قاطعانه برخورد گردیده و برچیده شود تا بیش از این افراد پوشالی خود را به عنوان قهرمان خودخوانده به مردم آگاه و فهیم بوکان قالب نکنند.

آیا مهندسان دلسوز و نخبگان کاربلد بوکان و متخضان عرصه شهرسازی هیچکدام در حد و قدوقواره شهرداری بوکان نبودند! و قحت‌الرجال است.

پ.ن:

ناصح محمدخانی اصالت این استعفانامه‌های خود را طی نامه‌ای رسمی خطاب به شورای شهر تایید کرده است.