گرانی بنزین

اخبار مربوط به افزایش قیمت بنزین شایعه است
1401-07-20

اخبار مربوط به افزایش قیمت بنزین شایعه است

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: اخباری که در خصوص افزایش قیمت بنزین در فضای مجازی پخش شده، شایعه است.

برو بالا