هنرهای نمایشی

فستيوال اتودها، جشنوارهاي خلاقانه و نو است
1401-05-07
کارشناس مسئول هنرهای نمايشی اداره کل فرهنگ و ارشاد آذربايجان غربی؛

فستيوال اتودها، جشنوارهاي خلاقانه و نو است

يکي از ضرورت‌های توسعه فرهنگي هر جامعه‌ای، زيرساخت‌های فرهنگي آن جامعه است و يکي از آن زير ساخت‌ها که در توسعه فرهنگي نقش مهمي دارد  هنر تئاتر است.

برو بالا