محمد عباسی

فعالیت سی‌تی اسکن بیمارستان شهرستان بوکان از سر گرفته شد
1400-09-14
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان؛

فعالیت سی‌تی اسکن بیمارستان شهرستان بوکان از سر گرفته شد

مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان از سرگرفته شدن فعالیت سی تی اسکن بیمارستان بوکان خبر داد.

برو بالا