محمد رحمانی

مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید زندان بوکان
1400-10-01

مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید زندان بوکان

محمد رحمانی معاون سابق اداره زندان بوکان به عنوان رئیس جدید زندان این شهرستان انتخاب شد.

برو بالا