داروخانه

گرانفروشی در داروخانه بیمارستان بوکان
1401-07-20
گلایه شهروندان:

گرانفروشی در داروخانه بیمارستان بوکان

شهروند بوکانی با ارسال پیامی برای بوکان آنلاین از گرانفروشی در داروخانه بیمارستان بوکان گلایه کرد.

برو بالا