خانواده

مشوق‌های اقتصادی و آموزش تعهدپذیری؛ کلید قفل بسته ازدواج
1401-07-20

مشوق‌های اقتصادی و آموزش تعهدپذیری؛ کلید قفل بسته ازدواج

افزایش تجرد قطعی و کاهش آمار ازدواج، زنگ خطر بحران پیری جمعیت و تنهایی پنج میلیون نفر را به صدا درآورده، وضعیتی که به باور یک آسیب‌شناس و رفتارشناس اجتماعی، اجرای همزمان مشوق‌های اقتصادی برای تشویق جوانان به ازدواج و نیز آموزش تعهد و مسوولیت پذیری می‌تواند قفل این مشکل را بگشاید.

برو بالا