حمید مرادویسی

کارگاه آموزشی اجراهای نمایشی اتود بوکان برگزار خواهد شد
1401-04-31

کارگاه آموزشی اجراهای نمایشی اتود بوکان برگزار خواهد شد

کارگاه آموزشی اجراهای نمایشی اتود شهرستان بوکان در روزهای ۴ و ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

برو بالا