انجمن حقوق شناسی ایران

دکتر علی آزمایش با موضوع چشم‌انداز روشن نظام حقوقی ایران سخنرانی می‌کند
1400-09-27

دکتر علی آزمایش با موضوع چشم‌انداز روشن نظام حقوقی ایران سخنرانی می‌کند

منصور جهانی ـ دکتر علی آزمایش حقوقدان و استاد برجسته دانشگاه تهران و دانشگاه‌های معتبر اروپا و به‌ویژه فرانسه، برای نخستین بار در فضای مجازی؛ با موضوع چشم‌انداز روشن نظام حقوقی ایران در ساعت 21 روز دوشنبه 29 آذر ماه در صفحه اینستاگرامی انجمن علمی حقوق‌شناسی ایران سخنرانی می‌کند.

برو بالا